Záloha na vratný diel - podmienky vrátenie


U niektorých druhov tovaru sú vykupované staré diely za účelom repasácie  a znovu použití výrobku. Typicky sa jedná napríklad o brzdové strmene, štartéry, alternátory, diely riadenia, diely  vstrekovacieho systému a podobne.

Pri tovare, ktoré je predmetom výmenného programu výrobcu, je nutné zaplatiť k cene dielu tiež zálohu na starý diel, ktorá sa pripočíta k cene tovaru. Po zaslaní starého dielu späť k nám a jeho uznanie výrobcom pre využitie v programe vratných dielov je záloha zákazníkovi vrátená v plnej výške.

Záloha na vratný diel je pripočítaná k dielu už v košíku. Informácia o výške zálohy je uvedená v detaile tovaru.

Podmienky pre vrátenie sú:
starý diel:
- musí byť kompletný, vrátane krytiek, zátok, výsačiek (použite z nového dielu)
- musí byť vrátený v originálnej krabici (použite z nového dielu)
- nesmie byť mechanicky ani inak poškodený  (napríklad prehrievaním, zlomený, prasknutý)
- nesmie byť príliš skorodovaný
- musí mať všetky podstatné časti (napr. alternátor nesmie byť rozobraný)
- nesmie byť znečistený tak, že aby sa dal posúdiť jeho technický stav
- musí byť identifikovateľný (etikety, štítky)
Vrátenie zálohy prebehne po posúdení vrácaného dielu výrobcom. Tento termín môže byť i niekoľko  týždňov.  

Upozornenie: U niektorých dielov dopredu neznáme výšku zálohy. U takéhoto dielu je uvedená informácia, že môže byť účtovaná záloha na vratný diel. V takomto prípade po uskutočnení objednávky Vás naši pracovníci budú v priebehu vybavovania objednávky kontaktovať a výšku zálohy Vám oznámia a cenu pripočítajú do objednávky. Pokiaľ so zálohou nebudete súhlasiť, je možnosť bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od kúpnej zmluvy. Objednávka tak nebude realizovaná.

Poštovné pri zasielaní vratného dielu do našej predajne hradí zákazník.